اضافه شدن ۱۰ ریال مصوبه مجلس بر روی تمامی پیامک ها

به اطلاع میرساند: طبق بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی، از 1399/01/01 بر روی تمامی پیامک های ارسالی 10 ریال اضافه گردیده است. با…

ادامه مطلب اضافه شدن ۱۰ ریال مصوبه مجلس بر روی تمامی پیامک ها