ورود

تعرفه خطوط

خطوط اختصاصی با توجه به قابلیت دریافت پیام مهم هستند.
اغلب ماژولهای پنلها با پیامهای دریافتی است که کاربردی می شوند.

اپراتور های مختلف

۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و…

خطوط مختلف

خطوط انتخابی و غیر انتخابی

تعداد ارقام مختلف

خطوط اختصاصی ۶ تا ۱۴ رقمی

تعرفه خطوط اپراتور 1000

تعرفه کاربران
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

14 رقم

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

8 رقم

55.000 تومان

75.000 تومان

188.000 تومان

263.000 تومان

600.000 تومان

900.000 تومان

3.000.000 تومان

تعداد ارقام قیمت اختصاصی

14 رقم

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

8 رقم

105.000 تومان

150.000 تومان

375.000 تومان

525.000 تومان

1.200.000 تومان

1.800.000 تومان

7.500.000 تومان

تعرفه نمایندگان
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

14 رقم

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

8 رقم

49.000 تومان

70.000 تومان

173.000 تومان

242.000 تومان

552.000 تومان

828.000 تومان

2.760.000 تومان

تعداد ارقام قیمت اختصاصی

14 رقم

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

8 رقم

97.000 تومان

140.000 تومان

345.000 تومان

483.000 تومان

1.105.000 تومان

1.656.000 تومان

6.900.000 تومان

تعرفه خطوط اپراتور 1000

تعرفه خطوط اپراتور 2000

تعرفه کاربران
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

8 رقم

220.000 تومان

420.000 تومان

520.000 تومان

750.000 تومان

1.250.000 تومان

تعرفه نمایندگان
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

8 رقم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

تعرفه خطوط اپراتور 2000

تعرفه خطوط اپراتور 3000

تعرفه کاربران
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

۱۴ رقم

12 رقم

10 رقم

۲۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تعرفه نمایندگان
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

14 رقم

12 رقم

10 رقم

۱۵,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۰۰ تومان

تعرفه خطوط اپراتور3000

تعرفه خطوط اپراتور 50001

تعرفه کاربران
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

85.000 تومان

155.000 تومان

300.000 تومان

580.000 تومان

815.000 تومان

تعرفه نمایندگان
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

۷۵,۰۰۰ تومان

140.000 تومان

275.000 تومان

520.000 تومان

750.000 تومان

تعرفه خطوط اپراتور 50002 و 50005

تعرفه کاربران
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

30.000 تومان

90.000 تومان

230.000 تومان

400.000 تومان

590.000 تومان

تعرفه نمایندگان
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

13 رقم

12 رقم

11 رقم

10 رقم

9 رقم

24.000 تومان

85.000 تومان

220.000 تومان

380.000 تومان

550.000 تومان

تعرفه خطوط اپراتور 5000

تعرفه خطوط اپراتور 021 و 026

تعرفه کاربران و نمایندگان
تعداد ارقام قیمت اختصاصی

10 رقم

50.000 تومان

تعرفه خطوط اپراتور 021 و 026

برای انتخاب خط مناسب نیاز به مشاوره دارید؟

دکمه مقابل را کلیک کنید و با ما ارتباط بگیرید؛ با افتخار پاسخگوییم.

درخواست مشاوره رایگان

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
آخـرین خبـرها و اطلاعیه‌ها
خبــر نـامه

با عضویت در خبرنامه، علاوه بر دریافت مطالب آموزشی، از تخفیف‌ها و جشنواره‌ها مطلع می‌شوید.