اضافه شدن اپراتور ۵۰۰۰۴ با کیفیت بالا به سامانه

به اطلاع کلیه نمایندگان و کاربران محترم می رساند، اپراتور ۵۰۰۰۴ با کیفیت ارسال بالا به سامانه اضافه گردید. خط اشتراکی ۵۰۰۰۴۱۵ برای تمامی کاربران و نمایندگان فعال شد. به…

ادامه مطلب اضافه شدن اپراتور ۵۰۰۰۴ با کیفیت بالا به سامانه