افزایش تعرفه بابت افزایش تعرفه همراه اول

با توجه به نامه شماره ۹۹/۳۲۰/۱۱۷۳۳۷ همراه اول و اعلامیه اپراتورها مبنی بر افزایش تعرفه از ابتدای تیرماه 1400، تعرفه این اپراتور در تمامی سرشماره‌ها از تاریخ 1400/04/01 افزایش یافت. این افزایش تعرفه در سامانه اعمال و در بخش پروفایل سامانه قابل مشاهده می‌باشد. ارسال با خطوط خدماتی؛ دلیوربیس و همچنین ارسال به شماره های […]