آپدیت جدید افزونه دیجیتس به 7.7

آپدیت جدید افزونه دیجیتس به نسخه 7.7 ارائه گردید.اضافه شدن کدهای کوتاه جدیداز قابلیت های جدید آن ایجاد add on هایی به شرح زیر میباشد: یکپارچه سازی کاربران قدیمی (دریافت شماره همراه برای کاربران قدیمی که شماره همراه نداشتند.) یکی کردن فیلد شماره موبایل(شماره همراه ووکامرس و دیجیتس را یکپارچه مینماید.) با تشکر از همراهی […]

غیرفعال شدن خط اشتراکی ۵۰۰۰۱

خط اشتراکی اپراتور ۵۰۰۰۱ موقتا غیرفعال شده است. در صورتی که ارسال وب سرویس از این خط انجام می‌شود، می‌بایست خط را جهت ارسال تغییر دهید. ضمنا می‌توانید از سایر خطوط اشتراکی استفاده نمایید تا خط جدید جایگزین گردد. لطفا این موضوع را به کاربران و نمایندگان خود اطلاع رسانی نمایید.