تعریف خط اختصاصی و نحوه ی خرید آن در سامانه نیماد پیامک
تعریف خط اختصاصی

تعریف خط اختصاصی و نحوه ی خرید آن در سامانه نیماد پیامک

تعریف خط اختصاصی خط اختصاصی سرشماره ای هست که هم قابلیت ارسال پیام و هم قابلیت دریافت پیام را دارا میباشد و مخصوص خود کاربر هست. نحوه ی خرید خط…

ادامه مطلب تعریف خط اختصاصی و نحوه ی خرید آن در سامانه نیماد پیامک