فعال سازی مجدد ارسال سیم کارت

مشکل سرویس دهنده سیم کارت مرتفع گردیده و در حال حاضر درگاه فعال می باشدلازم به ذکر است ظرفیت ارسال محدود می باشدلطفا ارسال های خود را در ساعت های ابتدایی صبح انجام دهید قابل توجه نمایندگان محترم: لطفا به کاربران زیر مجموعه خود اطلاع رسانی نمایید با تشکر از همراهی شما