متد جدید ارسال وب سرویس

به اطلاع میرساند؛ ارسال وب سرویس از طریق کلیدهای دسترسی (ApiKey) به بخش وب سرویس سامانه اضافه گردید. ضمنا بخش وب سرویس سامانه و نمایش متدهای مختلف آپدیت گردید.

پرسشنامه پیامکی -تنها راه بازخورد گرفتن 

پرسشنامه پیامکی

بیل گیتس می گوید: ناراضی ترین مشتریان شما بزرگ ترین منبع یادگیری شما هستند. در بسیاری از مواقع پیش آمده که دوست نداشته باشید بازخورد و نظر مشتریان را درباره کسب و کار خود بدانید تا از شنیدن اخبار بد احتمالی اجتناب کنید. به هر حال همانگونه که بیل گیتس گفته است : نباید مشتریان […]