گزارش ارسال سیستمی

به اطلاع می رساند؛ در راستای بروزرسانی های اخیر سامانه، جستجو بر اساس شماره گیرنده و دریافت خروجی آن، در قسمت گزارش ارسال سیستمی اضافه شده است. باتشکر از همراهی شما