ارسال لینک کوتاه کننده b2n.ir

طی پیگیری های انجام شده با اپراتور 1000 مشکل ارسال لینک کوتاه کننده b2n.ir از طریق این اپراتور برطرف گردید.با تشکر از همراهی شما