طرح ویژه خرید شارژ به مناسبت عید نوروز

با خرید هر 5.000.000 تومان شارژ بصورت یکجا، 5% شارژ بیشتر اعمال خواهد شد. با خرید هر 30.000.000 تومان شارژ بصورت یکجا، 10% شارژ بیشتر اعمال خواهد شد. با خرید هر 100.000.000 تومان شارژ بصورت یکجا، 15% شارژ بیشتر اعمال خواهد شد. اعتبار دریافت شده در این طرح تاریخ انقضا ندارد! نکته:پس از خرید شارژ […]