خطوط آزاد و رند اپراتورها

لیست خطوط رند پیامکی (نیمه اول اردیبهشت ماه) با تخفیف ویژه برای متقاضیان فراهم شده است. قیمت های اعلام شده در واقع قیمت خرید هم برای نمایندگان و هم برای کاربران استو اینکه: هر نماینده می تواند به تناسب مشتری، درصد سود خود را تعیین و به کاربران و نمایندگان زیر مجموعه خود اطلاع رساتی نماید. […]