تعریف خط اختصاصی و نحوه ی خرید آن در سامانه نیماد پیامک

خط اختصاصی

تعریف خط اختصاصی خط اختصاصی سرشماره ای هست که هم قابلیت ارسال پیام و هم قابلیت دریافت پیام را دارا میباشد و مخصوص خود کاربر هست. نحوه ی خرید خط اختصاصی در سامانه نیماد پیامک به چه صورت است؟ شما پس از ثبت نام در سامانه پیام کوتاه خطوطی را بصورت پیش فرض در لیست […]