امکان ارسال پیام‌های تبریک عید و … با خط event

خط پیامکی event به سامانه اضافه شده است. شما می‌توانید جهت ارسال پیامک‌های تبریک اعیاد از این خط استفاده نمایید. یعنی در مورد ارسال پیام با مضامین تبریک می توانید از این خط استفاده نمایید و این خط قابلیت عبور از بلک لیست را دارد.