آپدیت بانک شماره موبایل 1400

بانک جدید شماره موبایل بر اساس کدپستی و رده سنی و جنسیت به سامانه اضافه گردید.این بانک در منوی اصلی در منوی سمت راست > ارسال > ارسال بانک شماره جدید قابل مشاهده بوده و شامل تمامی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و … می‌باشد.قابل توجه نمایندگان محترمجهت ارائه دسترسی به کاربران و نمایندگان خود می‌توانید […]