ارائه آپدیت دیجیتز نسخه 7.8

دیجیتز نسخه ۷.۸ بارگزاری گردید. از ویژگی های نسخه جدید میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد دسترسی به پنل با استفاده از api key ایجاد ادان مشترک برای ورود و ثبت نام رفع باگ های شناخته شده سپاس از همراهی شما