ایجاد کاربر

برای ثبت کاربر جدید به دو روش زیر می توانید اقدام نمایید.

الف) ایجاد کاربر از پنل نماینده : برای ایجاد کاربر وارد بخش “تنظیمات مدیریتی” شوید و بر روی گزینه “کاربران” کلیک نمایید حال در صفحه باز شده بر روی گزینه “جدید” کلیک نمایید.

ب) ثبت نام آنلاین کاربران : برای راه اندازی قسمت ثبت نام آنلاین وارد بخش “تنظیمات مدیریتی” شوید و در قسمت “تنظیمات بسته ها” بر روی گزینه “جدید” کلیک نمایید.

در صفحه باز شده نامی برای بسته مورد نظر خود انتخاب کنید و هزینه بسته را در بخش “قیمت” وارد کنید در بخش “تخفیف پیامک” در صورت تمایل “تخفیف ویژه پیامک” کاربران ثبت نامی بسته مورد نظرتان را وارد کنید همچنین با استفاده از گزینه “ترتیب نمایش” می توانید با قرار دادن اعداد، ترتیب قرارگیری بسته ها در قسمت ثبت نام آنلاین را مشخص نمایید . با استفاده از گزینه “تعداد روز انقضا” می توانید برای بسته های مورد نظرتان تاریخ انقضا تعیین کنید در صورتی که در این بخش مقداری وارد نکنید بسته شما “نامحدود” خواهد بود.

در صورتی که کاربری از قسمت ثبت نام آنلاین در پنل شما نام نویسی کند، حساب کاربری وی منفی خواهد شد و کاربر می تواند وارد بخش عملیات حساب شود و بر روی گزینه “خرید پنل” کلیک نماید.

اگر شما ترمینال ثبت کرده باشید هزینه پنل به حساب بانکی شما واریز می گردد در غیر این صورت حساب کاربری شما شارژ خواهد شد. شما می توانید در قسمت “انتقال موجودی” هزینه پنل کاربران ثبت نامی را کم یا زیاد کنید .

نکته مهم

پیامک مشخصات، کد تاییدیه و … از پنل شما ارسال می شود و در قسمت “گزارشات ارسال” بخش “گزارشات ارسال سیستمی” قابل مشاهده است و شما باید همواره شارژ کافی برای ارسال پیامک داشته باشید.