جهت اختصاص خط وارد بخش “کاربران” شوید و جلوی هر کاربر بر روی گزینه “خطوط” کلیک نمایید