تغییرات تعرفه خطوط و پیامک

طی اطلاعیه اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹، از ابتدای تیرماه، تعرفه ارسال پیامک و خطوط این اپراتور افزایش خواهد یافت. در مورد افزایش تعرفه، فعلا در حال مذاکره هستیم… تعرفه خطوط…

ادامه مطلب تغییرات تعرفه خطوط و پیامک