نمایندگی پیامک صوتی


 • درصد سود نماینده به ازای فروش هر پنل
 • تعرفه ارسال (ثانیه)
 • گالری اصوات
 • گزارش گیری کامل
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • ورودی و خروجی اکسل
 • نمودار اثر بخشی
 • ارسال از روی نقشه
 • بانک شماره
 • ارسال به خطوط ثابت
 • زمان بندی در ارسال
 • تولید شماره
 • ارسال LBS