در ادامه به روزرسانی های اخیر سامانه و نیز وب سرویس، نسخه جدید وب سرویس سامانه با قابلیتهای جامع (ثبت نام آنلاین، ارسال زماندار و … ) و همچنین ارسال انبوه در تعداد بالا در بخش خدمات وب سرویس بروز رسانی گردید.
همچنین ماژول انتقادات و پیشنهادات پس از بروز رسانی، به سامانه اضافه گردید.

منتظر امکانات جدید سامانه باشید